Uputstvo za autore

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde možete skinuti uzorke (templates) za adekvatnu pripremu radova:

 - Word Document Template (Microsoft Word)

 - Portable Document Format (Acrobat Reader)

Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) i ceo rad (na srpskom ili engleskom jeziku) u *.doc ili *.pdf formatu, treba pre krajnjeg roka upload-ovati preko sajta Konferencije.

U program Međunarodne konferencije kao i u zbornik radova u punom obliku konferencije na kompakt disku (sa ISSN brojem) će biti uključeni samo prihvaćeni radovi od strane naučnog odbora Međunarodne konferencije IEEP 2024.

Odabrani radovi mogu biti objavljeni nakon dodatne recenzije u sledećim časopisima:

-              Thermal Science (M23)

-              FME Transaction (M24)

-              Procesna tehnika (M53)

Sve informacije, prijave za učešće, apstrakte i radove slati na:

IEEP’ 24: https://ieep-2024.drustvo-termicara.com/

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Međunarodne konferencije IEEP 2024 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor

0.06 MB

Template for Abstracts/Papers


0.06 MB

Template for presentation IEEP 2024

Template for presentation IEEP 2024