Kotizacija

Zahvaljujući donatorima, sponzorima i suorganizaciji Privredne komore Srbije, autori i učesnici na konferenciji su oslobođeni plaćanja kotizacije.