Sesije konferencije

 1. Energetska politika, snabdevanje energijom, zakonodavstvo i podsticajni elementi

  Energetska politika; Energetska tranzicija; Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti; Modeli finansiranja energetske efikasnosti; Zakonska regulativa.

 2. Korišćenje energetskih izvora, energetska efikasnost i sistem energetskog menadžemnta u industriji

  Korišćenje energije u procesnim i drugim industrijskim postrojenjima; Energetska efikasnost i održivi razvoj procesnih i drugih industrijskih preduzeća; Energetski efikasne tehnologije; Unapređenje upravljanja i automatizacije procesa i energetska efikasnost; Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije u industriji; Korišćenje otpadne toplote; Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima; Programi energetskog menadžmenta; Analiza stanja i metodi optimizacije u industrijskoj energetici; Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa.

 3. Energetska efikasnost i energetski menadžment u zgradarstvu

  Energetska efikasnost u zgradarstvu; Studije slučaja i najbolja tehnička rešenja za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu; Zeleni objekti; Novi materijali; Pametni sistemi za snabdevanje energijom u zgradama; Kogeneracija i trigeneracija u zgradarstvu; ESCO koncept u zgradarstvu.

 4. Inženjerstvo zaštite životne sredine i održivi razvoj

  Zaštita životne i radne sredine i održivi razvoj; Tretman, korišćenje i upravljanje otpadnim materijalima; Rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte; Koncepti i projekti čistije proizvodnje; Reciklaža i primena analize životnog veka proizvoda.

 5. Korišćenje alternativnih goriva i obnovljivih izvora energije

  Korišćenje obnovljivih izvora energije; Korišćenje otpadnih materija kao goriva; Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva.

   

 6. Posebne tematske sesije

  Pozivamo učesnike na saradnju u organizovanju posebnih tematskih sesija koje se mogu predložiti ako se može prezentovati najmanje 5 radova u okviru sesije.

  Rok za prijavu tematskih sesija je 15. mart 2024.