Teme konferencije

1.   Energetska politika, snabdevanje energijom, zakonodavstvo i podsticajni elementi

- Energetska politika

- Energetska tranzicija

- Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti

- Modeli finansiranja energetske efikasnosti

- Zakonska regulativa

 

2.   Korišćenje energetskih izvora, energetska efikasnost i sistem energetskog menadžmenta u industriji

- Korišćenje energije u procesnim i drugim industrijskim postrojenjima

- Energetska efikasnost i održivi razvoj procesnih i drugih industrijskih preduzeća

- Energetski efikasne tehnologije

- Unapređenje upravljanja i automatizacije procesa i energetska efikasnost

- Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije u industriji

- Korišćenje otpadne toplote

- Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima

- Programi energetskog menadžmenta

- Analiza stanja i metodi optimizacije u industrijskoj energetici

- Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

 

3. Energetska efikasnost i energetski menadžment u zgradarstvu

- Energetska efikasnost u zgradarstvu

- Studije slučaja i najbolja tehnička rešenja za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu

- Zeleni objekti

- Novi materijali

- Pametni sistemi za snabdevanje energijom u zgradama

- Kogeneracija i trigeneracija u zgradarstvu

- ESCO koncept u zgradarstvu

4.   Inženjerstvo zaštite životne sredine i održivi razvoj

- Zaštita životne i radne sredine i održivi razvoj

- Tretman, korišćenje i upravljanje otpadnim materijalima

- Rešenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte

- Koncepti i projekti čistije proizvodnje

- Reciklaža i primena analize životnog veka proizvoda

 

5.   Korišćenje alternativnih goriva i obnovljivih izvora energije

- Korišćenje obnovljivih izvora energije

- Korišćenje otpadnih materija kao goriva

- Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

 

6.   Posebne tematske sesije

Pozivamo učesnike na saradnju u organizovanju posebnih tematskih sesija koje se mogu predložiti ako se može prezentovati najmanje 5 radova u okviru sesije.

Rok za prijavu tematskih sesija je 5. april 2024.

6.1   Unapređenje Energetske Efikasnosti Kroz Poboljšano Upravljanje Pouzdanim Procesima u Savremenoj Industriji

Precedavajući: dr Leposava Ristić, vanr.prof. Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet i

dr Mirjana Stamenić, vanr.prof. Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet

Potrošnja električne energije je u stalnom porastu širom sveta i ima klјučnu ulogu u pobolјšanju kvaliteta našeg života. Zahtevi za rastućom potražnjom finalne energije se mogu zadovoljiti na dva osnovna načina: uvođenjem nove i čiste proizvodnje energije i pobolјšanjem energetske efikasnosti u postojećim sistemima. Povećanje energetske efikasnosti je u središtu energetske politike u industrijski visoko razvijenim zemlјama širom sveta, jer je to najbrži i najisplativiji način za smanjenje emisije CO2 i obezbeđenje sigurnosti u snabdevanju energijom. Prema iskustvu sumiranom u literaturi, široko rasprostranjenom primenom trenutnih tehnologija za unapređenje energetske efikasnosti moglo bi da se uštedi energije u iznosu do 20% svetske potražnje za njom, dok bi se dodatnih 20% moglo obezbediti eliminacijom rasipanja energije. Proces upravlјanja energijom uklјučuje različite elemente kao što su projektovanje, simulacija, primena, funkcionisanje i održavanje električnih i toplotnih sistema. Takođe uklјučuje i inkorporaciju obnovlјivih i održivih energetskih sistema. Podstičemo doprinose istraživača ovoj specijalnoj sesiji koji rade na naprednim tehnikama upravljanja, metodama projektovanja i industrijskim aplikacijama. Cilј je povećanje energetske efikasnosti, pobolјšanje kvaliteta električne energije, optimizacija industrijskih procesa kroz naprednu upotrebu električnih pogona i energetske elektronike i uvođenje novih tehnologija za korišćenje otpadne toplote i korišćenje niskokaloričnih goriva. Osim toga, dobrodošli su doprinosi koji se bave ulogom sistema upravlјanja energijom kao alata za unapređenje energetske efikasnosti.

Teme ove specijalne sesije uključuju sledeće:

➢ Kvalitet električne energije i elektromotorni pogoni sa promenljivom brzinom;

➢ Energetski pretvarači kao klјučna tehnologija kod koncepta zelene energije;

➢ Trendovi u energetskoj efikasnosti regulisanih elektromotornih pogona;

➢ Sistem upravlјanja energijom kao sredstvo za unapređenje energetske efikasnosti u složenim industrijskim sistemima;

➢ Sistemi sagorevanja za korišćenje otpadnih gasova koji mogu da gore;

➢ Ekonomski aspekti projekata energetske efikasnosti i obnovlјivih izvora energije;

➢ Pouzdanost opreme i procesa;

➢ Primeri dobre prakse energetske efikasnosti u složenim industrijskim objektima;

➢ Korišćenje otpadne toplote kao rešenje za unapređenje energetske efikasnosti u industrijskim sistemima;

➢ Energetski efikasna rešenja u industrijskim pumpnim sistemima.