Organizatori

IEEP 2024, Međunarodna Konferencija pod pokroviteljstvom:

Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije,

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije

Privredne komore Srbije

__________________________________________________________________

Mirjana Stamenić, Predsednik organizacionog odbora

Nikola Tanasić, Potpredsednik organizacionog odbora

Dejan Cvetinović, Potpredsednik organizacionog odbora

Novica Janković, Član organizacionog odbora

Leposava Ristić, Član organizacionog odbora

Branka Gvozdenac-Urošević, Član organizacionog odbora

Antonela Solujić, Član organizacionog odbora

Vera Ražnatović, Član organizacionog odbora

__________________________________________________________________

Sva korespodencija vezana za pripremu i organizaciju Konferencije IEEP 2024

obavlja se preko Sekretarijata Organizacionog odbora:

Društvo Termičara Srbije

PP 522, 11001 Beograd, Srbija

Nikola Tanasić, Generalni sekretar Organizacionog odbora, e-mail:ieep-2024[at]drustvo-termicara.com

Ljiljana Šopalović, Tehnička sekretarica Organizacionog odbora

Tel: + 381 11 6455 663, fax: +381 11 6453 670